Úvod GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Fyzická osoba Aleš Kypet a Ansett Services s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívají výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Aleš Kypet a Ansett Services s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Kontaktujte nás

Aleš Kypet
Mikoláše Alše 2139/21
434 01   Most

Tel.: +420 776 555 222
Email: kypet@ansett-kulecniky.cz